Προηγούμενα Σεμινάρια

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα προηγούμενα σεμινάρια που έχουν διεξαχθεί, και κάνοντας κλικ στο όνομα του καθενός, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες (πρόγραμμα, ομιλητές κλπ)

Σημείωση: Στην λίστα εμφανίζονται πρώτα τα τελευταία σεμινάρια!