Κτηνιατρικό Εργαστήριο Συνεχούς Εκπαίδευσης

Κτηνιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Κτηνιατρική Υπερηχοκαρδιογραφία στην Καθημερινή Πράξη

Περιγραφή Σεμιναρίου

Διήμερο σεμινάριο υπερηχοκαρδιογραφίας, με πρακτική εξάσκηση.

Οι διαλέξεις του Dr. Georgiev θα είναι στην αγγλική γλώσσα, χωρίς μετάφραση. Οι διαλέξεις του κ. Κουτίνα θα είναι στα ελληνικά, εκτός και αν υπάρχουν συμμετέχοντες από άλλες χώρες, οπότε θα είναι και αυτές στην αγγλική γλώσσα.
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με την υπερηχοκαρδιογραφία (κλινική προσέγγιση), με στόχο την απόκτηση εμπειρίας των σημαντικότερων λήψεων της καρδιάς, την αναγνώριση της φυσιολογικής ανατομίας στο υπερηχοκαρδιογράφημα και τη δυνατότητα διάγνωσης των συχνότερων συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση υπερηχοκαρδιογραφίας ή εξοικείωση με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Πρόγραμμα:

Σάββατο

08.30 – 09.00: Εγγραφή
09.00 – 10.00: Physics of ultrasonography and equipment analysis; Normal study, common artifacts and some practical tips (Η φυσική των υπερήχων και ανάλυση του εξοπλισμού: μελέτη φυσιολογικής καρδιάς, συνήθη τεχνουργήματα και πρακτικές συμβουλές) – Ranko Georgiev
10.00 – 11.00: Echocardiographic anatomy of the heart; 2D B-mode standard views acquisition, pitfalls and mistakes (Υπερηχοκαρδιογραφική ανατομία της καρδιάς: κλασικές δισδιάστατες λήψεις και συνήθη σφάλματα) – Ranko Georgiev
11.00 – 11.30: Διάλειμμα για καφέ
11.30 – 12.30: Εκτίμηση της υπερηχοκαρδιογραφικής εικόνας – λήψη προς λήψη: υπερτροφία και διάταση – που και πως την εντοπίζουμε – Χρήστος Κουτίνας
12.30 – 13.30: Αναγνώριση της καρδιομεγαλίας και των διαταραχών στη μορφολογία των βαλβίδων στη δισδιάστατη υπερηχοκαρδιογραφία – Χρήστος Κουτίνας
13.30 – 14.30: Διάλειμμα για γεύμα
14.30 – 15.30: Πρακτική εξάσκηση Group I – δύο υποομάδες των 4 – 6 κτηνιάτρων
15.30 – 16.30: Πρακτική εξάσκηση Group II – δύο υποομάδες των 4 – 6 κτηνιάτρων
16.30 – 17.30: Πρακτική εξάσκηση Group I – δύο υποομάδες των 4 – 6 κτηνιάτρων (αλλαγή εκπαιδευτών)
17.30 – 18.30: Πρακτική εξάσκηση Group II – δύο υποομάδες των 4 – 6 κτηνιάτρων (αλλαγή εκπαιδευτών)

Κυριακή

09.30 – 10.30: M-mode echocardiography in the veterinary patient (Το M-mode υπερηχοκαρδιογράφημα στα ζώα) – Ranko Georgiev
10.30 – 11.30: Is it really important to measure? Case discussion (Είναι όντως σημαντικό να κάνουμε μετρήσεις; – Συζήτηση περιστατικών)– Ranko Georgiev
11.30 – 12.00: Διάλειμμα για καφέ
12.00 – 12.45: Αναγνώριση της συστολικής/διαστολικής δυσλειτουργίας – Χρήστος Κουτίνας
12.45 – 13.30: Συνήθεις συγγενείς και επίκτητες καρδιοπάθειες: εκτίμηση των δισδιάστατων λήψεων – Χρήστος Κουτίνας
13.30 – 14.30: Διάλειμμα για γεύμα
14.30 – 15.30: Πρακτική εξάσκηση Group I – δύο υποομάδες των 4 – 6 κτηνιάτρων
15.30 – 16.30: Πρακτική εξάσκηση Group II – δύο υποομάδες των 4 – 6 κτηνιάτρων
16.30 – 17.30: Πρακτική εξάσκηση Group I – δύο υποομάδες των 4 – 6 κτηνιάτρων (αλλαγή εκπαιδευτών)
17.30 – 18.30: Πρακτική εξάσκηση Group II – δύο υποομάδες των 4 – 6 κτηνιάτρων (αλλαγή εκπαιδευτών)

Η αναφερόμενη τιμή είναι ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%!

Κράτηση Θέσης

Οι κρατήσεις είναι κλειστές.

Η πληρωμή των κρατήσεων γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης:

Εθνική Τράπεζα: 895/440028-38 (ΙΒΑΝ: GR 82 0110 8950 0000 8954 4002 838)
Δικαιούχος Λογαριασμού: Χριστίνα Β Ψυχογιού και ΣΙΑ ΟΕ